Releasenotes

Adviesplanner update van 1 januari 2018

In deze release (7.0.0.27) zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

 • Geactualiseerde cijfers zoals gepubliceerd in “Belastingplan 2018” door de Rijksoverheid;
 • Cijferupdate van de rekentools;
 • Aanpassing arbeidsverleden;
 • Nieuwe financieringslasttabellen CHF;
 • Aanpassing NHG kostengrens;
 • Aanpassing LTV naar 100%;
 • Aanpassing berekening toetsrente hypotheekdelen korter dan 10 jaar;
 • Conversie/aanpassing melding PEB;
 • Aanpassing deel tweede inkomen voor het bepalen van de financieringslastpercentage;
 • Aanpassing van het onderwerp jaarruimte;
 • Per 1 januari 2019 aanpassing ouderenkorting;
 • Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting;
 • Terugdraaien verlenging tariefschijven VPB;
 • Aanpassing te ontvangen Alimentatie en Periodieke Uitkering.

Vragen en/of opmerkingen?

Wij zijn altijd benieuwd naar je mening over de Adviesplanner, dit helpt ons om de Adviesplanner te verbeteren.

Mocht je verbeterpunten hebben of heb je inhoudelijke of technische hulp nodig bij het gebruik van de Adviesplanner, dan kun je contact opnemen onze Supportdesk via telefoonnummer 020 - 50 50 311. Je kunt ook een email sturen naar support@omniplan.nl.

Meer informatie?

Ook voor meer informatie over deze update kunt je contact opnemen met Support via telefoonnummer 020 50 50 311 of via email.

 

Vorige update(s)

Adviesplanner update van 14 december 2017

In deze release (V6.4.0.16.) zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

 • RFC: Ondernemer in Privé. Verkoop BV functionaliteit verbeterd.
  Het liquideren van de BV dan wel het verkopen van de aandelen van de BV is nu ook mogelijk in deze versie. Daarbij worden eventuele pensioen- en stamrechtverplichtingen afgewikkeld en wordt er over het aanmerkelijk belang afgerekend. Een pensioenverplichting wordt op de verkoopdatum afgestort in een pensioenaanspraak. Een lijfrente- of stamrechtverplichting wordt afgestort in een bancaire of verzekerde lijfrente. Na het activeren van Verkoop BV worden hiervoor automatisch nieuwe onderwerpen aangemaakt.
 • RFC: Ondernemer in Privé. Automatische dividenduitkering uit BV t.b.v. tekorten NBI.
  Met de introductie van de automatische dividenduitkering kan een NBI tekort worden gedekt door een automatische dividenduitkering.
 • RFC: Ondernemer in Privé. AB claim bij overlijden.
  Als er sprake is van een positief aanmerkelijk belang, dan zal bij overlijden de box 2 heffing hierover worden afgerekend. In deze versie is het nu ook mogelijk om een onbelaste dividenduitkering uit de BV te doen waarmee de AB heffing kan worden betaald.
  Een negatieve verkrijgingsprijs van de aandelen kan niet worden opgevoerd.
 • RFC: Dupliceren inclusief afgeleide scenario’s mogelijk.
  Vanaf deze versie is het mogelijk om naast de financiële positie ook de afgeleide scenario’s te dupliceren.
 • RFC: Rapport grafieken.
  Vanaf deze versie is het mogelijk een grafiek looptijd van 15, 30 en 50 jaar te kiezen.

 

Adviesplanner update van 2 juli 2017

In deze release (V6.20.72) zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

 • Nieuwe sociale en fiscale cijfers per 1 juli 2017;
 • Bugfix:  DGA planner. IB percentage aangepast;
 • Bugfix:  Box 3 forfaitair rendement omschrijving cijferblad aangepast;
 • Bugfix:  Dupliceren adviestraject na adviesgevoelige wijziging werkt weer;
 • RFC: Overlijdensdekking bij de kapitaalverzekering is verruimd;
 • RFC: Pensioen eigen Beheer. Berekende waarde bij beschikbare premieregeling  omzetten automatisch in het onderwerp Oudedagsverplichting vullen;
 • Pensioen Eigen Beheer: Melding toegevoegd “Saldo Beschikbare premierekening vervalt”;
 • Pensioen Eigen Beheer: Aanpassing diverse labels.

 

Adviesplanner update van 23 februari 2017

In deze release (V6.1.0.10) zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

 • Successieplanner:
  • Vrijstelling erfbelasting kind aangepast;
  • Erfbelasting bij tweede overlijden weer zichtbaar;
 • Bugfix:   Wettelijke AOW leeftijd aangepast naar 67 jaar en 3 maanden;
 • Rapport: Maximaal aantal karakters in de header Lang Leven verruimd;
 • Bugfix:  Zoeken klantdossier op basis van postcode;
 • Update logo Omniplan.

 

Adviesplanner update van 1 januari 2017

In de Wet- en regelgeving update 2017 (V 6.0.0.57) zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

 • Geactualiseerde cijfers zoals gepubliceerd in “Belastingplan 2017” door de Rijksoverheid;
 • Cijferupdate van de rekentools;
 • Aanpassing arbeidsverleden;
 • Toevoeging optie Netto bij Pensioen en Lijfrenteverzekering en Bancaire Lijfrente;
 • Uitbreiding onderwerp Pensioen Eigen Beheer ivm uitfasering;
 • Nieuwe financieringslasttabellen CHF;
 • Aanpassing deel tweede inkomen voor het bepalen van de financieringslastpercentage;
 • Uitbreiding staffel percentages autobijtelling;
 • Aanpassing van het onderwerp jaarruimte.

 

 

Loading…