Whitepapers

Bij Omniplan publiceren we regelmatig nieuwe whitepapers gebaseerd op recente marktontwikkelingen of representatief consumentenonderzoek. Op deze pagina een overzicht van de meest recente whitepapers. Daarin zijn alle inzichten rondom een bepaald financieel thema gebundeld en voorzien van de visie van Omniplan. De whitepapers zijn te downloaden via de bijbehorende link.

Optimaal schenken geen sinecure

De meeste mensen weten dat ze belastingvrij kunnen schenken en dat schenken met de ‘warme hand’ belastingtechnisch veel interessanter is dan schenken na overlijden. Echter uit ons onderzoek blijkt dat men weinig tot geen zicht heeft op de concrete impact van dergelijke schenkingen.

Inkomen voor Later

Tijden veranderen en toch blijft het onderwerp pensioen een achterhaald begrip, waar consumenten geen binding mee hebben. Het is aan de financiële sector om de toekomst dichter naar het heden te brengen.

Grip op Wonen

Wat als ik arbeidsongeschikt raak? Kan ik dan nog wel blijven wonen waar ik nu woon? Omniplan onderzocht het kennisniveau en informatiebehoefte van de Nederlander om optimaal inzicht in wonen te hebben.

Zorgeloos wonen

De helft van de Nederlanders is van mening dat het hypotheekadvies onvoldoende gericht is op de financiële toekomst. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Omniplan. Er is nog een weg te gaan naar ‘zorgeloos wonen’.

Financieel bewustzijn

Hoe bevorder je financieel bewustzijn en wat is daarvoor nodig? Digitalisering als middel om inzicht te geven in de financiële positie van de consument en de regie te kunnen voeren over alle financiële voorzieningen.

Financial consciousness

Taking care of your financial future means making choices for now and later. When choosing a mortgage, do you go for affordable monthly payments or more security in the long term?

Klantcases

Wilt u inspiratie opdoen over Personal Finance? Of meer weten over innovatieve projecten met onze klanten? Bekijk onze cases. 

Loading…