Adviesplanner

Demo aanvragen

De Adviesplanner ondersteunt u bij het uitbrengen van accuraat advies op diverse adviesgebieden, zoals de financiering bij de aankoop van een woning, benodigd inkomen voor later en het mitigeren van risico’s zoals overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De Adviesplanner stelt u in staat een volledig klantbeeld te vormen en een gedegen advies uit te brengen.

Met de uitgebreide BV-module van de Adviesplanner is met name voor accountants en private bankers een aansprekende module neergezet. De functionaliteit van de BV-module is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren adviseurs binnen deze doelgroep. Het resultaat is een module voor het financiële plan van de DGA. De privé-financiën van de DGA omvatten onder meer de inkomsten van de partner, lijfrente- en kapitaalverzekeringen, studiekosten van de kinderen, de eigenwoningschuld, leningen, het tweede huis. Met de BV-module brengt men de waarde van de BV en de verhoudingen tussen privé en de holding in beeld.


Voordelen

 • Uitgerust voor advies aan cliënten in loondienst, ondernemers en DGA
 • Uitgebreide inventarisatie-, analyse- en adviesfunctionaliteit
 • Gedetailleerde output in rapportage vorm of MS Excel
 • Online en telefonische ondersteuning
 • Gericht trainingsaanbod
 • Eenvoudig in gebruik

Wat gebruikers zeggen: "De calculaties gaan dieper en de data is slimmer"

"De uitkomsten zijn volledige en kant en klare adviezen"

"Adviesplanner bespaart mij ontzettend veel tijd"

Wat kost de Adviesplanner?

 • Eerste maand gratis proeflicentie
 • Prijs van een hoofdlicentie (1e licentie) bedraagt € 2.195,- per jaar
 • Prijs van een sublicentie bedraagt € 1.695,- per jaar
 • Betaling per maand mogelijk: € 199,- per maand voor de hoofdlicentie, € 155,- per maand voor sublicenties
 • De licentie heeft een looptijd van een jaar en wordt per jaar (stilzwijgend) verlengd
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
 • Nieuwe klant
 • Inventarisatie
 • Analyse
 • Advies
 • Output
Nieuwe klantInventarisatieAnalyseAdviesOutput

Specificaties

 • Instellingen

  • Inflatiepercentage
  • Toetsrente
  • Belastinglatenties
  • Gewenst besteedbaar inkomen
  • Gewenst besteedbaar inkomen bij overlijden
  • Gewenst besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Gewenst besteedbaar inkomen bij werkloosheid
 • Klantdossier

  • Klantdossier getoond op basis van meest recente bewerking
  • Klantdossier zoeken op basis van naam, postcode of nummer
  • Documenten toevoegen aan het klantdossier
  • Vastlegging van de kennis en ervaring van de klant in het klantdossier
  • Motivatievelden ter onderbouwing van het advies
  • Klantgegevens dupliceren voor hergebruik bij diverse adviestrajecten aan dezelfde klant
 • Inkomen

  • Dienstbetrekking
  • Dienstbetrekking Tijdelijk/Flex
  • Dienstbetrekking DGA
  • Pensioen in eigen beheer
  • Pensioenaanspraak
  • Prepensioen en VUT
  • Inkomsten vroegere arbeid
  • Bijstandsuitkering
  • WW-uitkering
  • WIA-uitkering
  • ANW-uitkering
  • Overige werkzaamheden
  • Periodieke uitkering
  • Te ontvangen alimentatie
  • Ontvangen onbelast
  • Huurinkomsten
 • IB-ondernemer

  • Keuze in stakingsmogelijkheden bij risicoscenario's
  • Geruisloze inbreng in een nieuwe BV bij staking
  • Toetsinkomen t.b.v. betaalbaarheidsanalyse
  • Zelfstandigenaftrek
  • Oudedagsreserve
 • BV-module

  • De BV-module bevat onder meer de volgende onderdelen:
  • Pensioen in eigen beheer: een berekening van de fiscale en commerciële voorziening in de opbouw- en uitkeerfase (salaris/diensttijd en bpr).
  • Stamrecht: een berekening van de fiscale en commerciële voorziening in de opbouw- en uitkeerfase (gerichte en zuivere lijfrente).
  • Lenen van of aan de BV: de eigenwoningschuld, de rekening-courantverhouding directie, vorderingen op de BV.
  • Geld uit de BV: via dividend, salaris of terugbetaling op kapitaal.
  • Deelneming: de deelneming als actiefpost, met verwachte waardestijging of -daling en dividend van werk naar holding.
  • Liquiditeiten: de ontwikkeling van ‘kas/bank/giro’ en beleggen binnen de BV.
 • Verzekeringen

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • WIA aanvullingsverzekering
  • Woonlasten AOV
  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Erfrente
  • Lijfrenteverzekering
  • Bancaire lijfrente
  • Direct Ingaande Lijfrente
  • Kapitaalverzekering
  • Andere premie niet aftrekbaar
  • Stamrecht/lijfrente eigen beheer
 • Fiscaal overige

  • Jaarruimte
  • Persoonsgebonden aftrek
  • Buitengewone uitgave
  • Giften
  • Fiscale correctiepost
  • Afwijkende belastingplicht
  • Meewerkaftrek
 • Woning

  • Huur
  • Woning
  • Kosten eigen woning
  • Hypothecaire lening
 • Vermogen

  • Specifiek tegoed
  • Maatschappelijke beleggingen
  • Beleggingen in durfkapitaal
  • Premiedepot
  • Lening
  • Persoonlijke lening
  • Doorlopend krediet
  • Vermogensbestanddeel
  • Besloten Vennootschap
  • DGA - Vordering op BV
  • DGA - Schuld aan BV
  • Levensloop
 • Uitgaven

  • Specifieke uitgaven
  • Uitgaven voor kind
  • Alimentatie
  • Persoonlijke uitgave
  • Extra kosten na overlijden
 • Hypotheken

  • Financieringsbehoefte
  • Betaalbaarheidsanalyse
  • Inventarisatie van doelen, wensen, kennis -en risicobereidheid
  • Financieringsopzet
  • Samenstelling hypotheek
  • Weergave risicoscenario's en benodigde bescherming
  • Motivatievelden ter onderbouwing van het advies
  • Maandlastenoverzicht en rapportage
 • Scenario analyse

  • Langleven
  • Overlijden client
  • Overlijden partner
  • Arbeidsongeschiktheid client
  • Arbeidsongeschiktheid partner
  • Werkloosheid client
  • Werkloosheid partner
 • Scenario visualisatie

  • Inkomensgrafieken
  • Vermogengrafieken
  • Cijferbladen in de applicatie
  • Cijferbladen in- of exclusief fiscale toelichting als export naar MS Excel
 • Rekentools

  • WIA-planner: > snel en overzichtelijk berekeningen maken van de inkomensontwikkeling bij arbeidsongeschiktheid i.v.m. de WIA > desgewenst kunnen verzekeringsoplossingen worden ingevoerd om een advies cijfermatig tot uitdrukking te laten komen
  • SterftekansPlanner: > berekent de kans op overlijden over een ingegeven periode
  • DGA RendementPlanner: > berekent de waardeontwikkeling van vermogen in een BV dat wordt belegd in de BV of in prive over een periode van 10 jaar
  • SuccessiePlanner: > toont de erfbelasting bij het overlijden van de client
  • LijfrentePlanner: > snel en overzichtelijk een berekening van de mogelijke lijfrenteaftrek: - Jaarruimte - Reserveringsruimte - Omzetting Oudedagsreserve - Omzetting Stakingswinst
  • RendementPlanner: > Berekent onder andere de eindwaarde, de contante waarde en de benodigde looptijd, de inleg en het rendement
  • SchenkingsPlanner: > berekent het verschil tussen vererven bij overlijden of schenken in contanten bij overlijden > berekent het verschil in successierechten tussen vererven bij overlijden of schenken onder schuldigerkenning tijdens leven
  • VerdelingsPlanner: > Verdeling van gemeenschappelijk vermogen bij echtscheiding
 • Rapportage

  • Rapport in MS Word
  • Rapport in Adobe PDF
  • Verkort rapport
  • Uitgebreid rapport
  • Hypotheekrapport
 • Support

  • Ondersteuning per telefoon en e-mail
  • Helpfunctie in de Adviesplanner met toelichtingen over het gebruik van specifieke onderwerpen
  • Vraag en antwoord van de meest gestelde vragen
  • Instructiefilms voor het gebruik van de Adviesplanner en specifieke onderwerpen
  • Dossiers exporteren en door een medewerker van Omniplan ter beoordeling aanbieden
  • Ondersteuning op afstand door een medewerker van Omniplan mee te laten kijken op uw scherm
 • Systeemvereisten

  • Windows: X86 of x64 (ondersteuning 64-bit modus alleen voor Internet Explorer) 1.6-gigahertz (GHz) of een hogere processor met 512-MB of RAM
  • De Omniplan Adviesplanner maakt gebruik van een Microsoft Silverlight Plug-in. Deze plug-in dient geïnstalleerd te staan op uw systeem
Loading…