Consultor ex machina
Door Charley Misset

Consultor ex machina

Vorig weekend keek ik de film Ex-Machina. Een interessante film waarin een programmeur wordt ingezet om een AI (Artificial Intelligence) robot te testen. De centrale vraag van de film is: kan deze humanoid (een mensachtige robot) een mens overtuigen dat deze geen robot is?

Artificial intelligence, conversational Interfaces, machine learning, robo advisors. Dit soort termen vliegen je dagelijks om de oren. Zijn de robots ook echt in aantocht en zo ja, gaan ze een rol van betekenis spelen binnen de financiële dienstverlening?

In 2013 hebben onderzoekers van de Universiteit van Oxford geconcludeerd dat de komende decennia bijna de helft van de banen in de US worden overgenomen door computersystemen, waaronder robots (bron: the future of employment). Natuurlijk zijn bepaalde beroepen hiervoor meer geschikt dan andere beroepen. Met name bij beroepen waar sociale intelligentie en creativiteit een grote rol spelen, is de kans op overname door automatisering minder waarschijnlijk.

Wat betekent dit onderzoek voor onze branche? Wat zullen de effecten zijn op de werkgelegenheid en klantbediening?

Als we in de beroepenlijst van het onderzoek kijken zien we dat “personal financial advisors” een 0.58 op een schaal van 0 tot 1 scoren. Die vallen dus een beetje in de middenmoot. Een 1 betekent namelijk dat je baan zeer waarschijnlijk geautomatiseerd wordt, bij een 0 is dat zeer onwaarschijnlijk.

Bij de “Insurance Underwriter” is de score 0.99, het is volgens deze index dus zeer waarschijnlijk dat dit beroep in de toekomst uitgeoefend wordt door een robot. En dat is ook te begrijpen. Een verzekeringsacceptant controleert de aangeleverde gegevens en maakt op basis daarvan een simpel besluit. Voor het hypotheekacceptatieproces geldt hetzelfde principe. De hypotheek is akkoord of de hypotheek is niet akkoord. Daar komt doorgaans weinig creativiteit en sociale intelligentie bij kijken, tenzij het zaken zijn die buiten het acceptatiekader vallen. Hoeveel zaken dat precies zijn is moeilijk te achterhalen, feit is wel dat de gemiddelde LTI* en LTV (loan to income/loan to value) op afsluitmoment een dalende trend laten zien. Je zou dus kunnen concluderen dat steeds meer hypotheekdossiers geautomatiseerd kunnen worden beoordeeld(bron). Duidelijk is dat een acceptant op zijn of haar tellen moet passen. De robots zijn vlakbij!

Nog even terug naar de personal advisor en het toekomstbeeld uit Ex- Machina. Zou een mensachtige robot ons ooit hypotheek- of financieel advies gaan geven op een manier waarbij we niet in de gaten hebben dat we met een machine te maken hebben? Of blijft het bij een overduidelijk geautomatiseerd advies?

De robots die momenteel binnen onze sector worden ingezet, met name voor testdoeleinden, zien er nog niet uit als een mens en voeren vooralsnog relatief simpele taken uit. Zoals IRA, de Humanoid van de Indiase bank HDFC of Lakshmi van de City Union Bank.

Gezien de investeringen in robotica zullen de vaardigheden en de verschijningsvormen van robots snel verbeteren. Merryl Lynch schat in dat de robot en AI sector in 2020 153 miljard zal bedragen. Naar verwachting zal de waarde van deze sector exponentieel toenemen.

Dan rest de vraag: Als de tijd zover is, zullen we onze robotadviseur dan vertrouwen?  

In dit onderzoek van Georgia Tech University werd het vertrouwen in robots getest waarbij hotelgasten door een robot naar de juiste kamer werden geleid. Toen vervolgens een noodsituatie werd gefingeerd, hadden de gasten de keuze om op eigen gelegenheid weg te komen of zich door de robot  te laten evacueren. De resultaten waren opzienbarend. Meer dan 80% van de participanten vertrouwde de robot tijdens de evacuatie. Zelfs toen de robot haperde had een merendeel van de participanten nog steeds vertrouwen in een veilig heenkomen met behulp van de robot.

Ik ben ervan overtuigd dat we een dergelijke humanoid adviseur best zullen vertrouwen. Of deze ooit in productie komt?

De tijd zal het leren.

 

 

 

Wat moet je doen voor jouw gewenste pensioen?

Lees verder
Loading…