Hoe bereik je Millennials als financial? 4 key tips!Door Marcel Nijland

Millennials krijgen te maken met aanzienlijk grotere uitdagingen dan hun ouders, als het gaat om het treffen van maatregelen voor een financieel zekere toekomst. Uit onderzoek blijkt echter dat deze groep niet wordt voorzien van kennis en de noodzakelijke inzichten, op een wijze die voor hun persoonlijk, relevant of aansprekend is. Verder zijn ze niet in staat om te handelen en zo hun financiële toekomst veilig te stellen. Een van de grootste uitdagingen voor financiële dienstverleners in de komende jaren is het bereiken van deze doelgroep.

In Nederland hebben we het over een doelgroep van ruim 4,1 miljoen Nederlanders, tussen de 20 en 40 jaar. Deze grote groep zit in de overgang van studie naar het vinden van een baan, een huis, een relatie en het starten van een gezin.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de doelgroep eerder stopt met onderwijs. Het volgen van een studie geeft tegenwoordig geen baangarantie meer, dus Millennials oriënteren zich in de eerste 3 à 4  jaar breder op de arbeidsmarkt. In deze periode hechten ze minder waarde aan het hebben van een vast contract. Tien jaar geleden lag het percentage twintigers met een vaste baan op een leeftijd van 24 jaar net onder 50 procent . Tegenwoordig wordt dat percentage pas gehaald onder 28-jarigen. De Millennials zijn verder ondernemend en starten steeds makkelijker eigen commerciële initiatieven. Het aantal ZZP’ers is in de laatste 10 jaar met bijna 50 procent toegenomen. Voornaamste reden: de vrijheid en onafhankelijkheid die het ondernemerschap biedt.

Doordat keuzes minder vastliggen en de mogelijkheden eindeloos lijken, wordt de definitieve stap naar volwassenheid steeds langer uitgesteld. Daarnaast hangen keuzes ook samen met de economische situatie van dat moment.

Verschillende onderzoeken laten zien dat de Millennial onvoldoende worden geïnformeerd via de werkgever of onderwijs instellingen en daardoor niet in staat zijn om zelf of ondersteund door een adviseur de regie te pakken over hun persoonlijke financiële situatie, voor nu en voor later. Dit is ook de generatie die bij de Dienst Uitvoering Onderwijs vanaf hun 18e €700,- per maand kon lenen, en dit vervolgens binnen 3 muisklikken geregeld had.

 

De hamvraag is dan ook: hoe bereik je deze doelgroep in deze fase van hun leven, op de thema’s waar ze nu mee bezig zijn of op de thema’s waar ze nog niet mee bezig waar ze mee bezig zouden moeten zijn? De wereld om hen heen is nog onzeker en ze maken nog geen definitieve keuzes voor later. Hoe betrek je ze bij het onderwerp Personal Finance en zorg je ervoor dat ze de juiste keuzes kunnen maken en geleidelijk de regie zelf kunnen pakken?

Het is niet dat we niks weten van de Millennials en hun drijfveren. De gemiddelde Millennial deelt  dagelijkse beslommeringen, ambities en dromen via Facebook, Pinterest en Instagram. De Millennial leert het leven kennen via de ervaringen van peers en influencers. De Millennial heeft spelenderwijs al geleerd om te plannen en door middel van visualisaties en inzichten complexe processen te overzien, door bijvoorbeeld games als SimCity, Hay Day en Rollercoaster Tycoon of DIY-content op YouTube. De Millennial is al producent en kan producten en diensten aanbieden via platformen als Kickstarter, Soundcloud en AirBnB.

Wat heeft de Millennial nodig?

  • Een luid en duidelijk antwoord op de vraag die ze hebben. Doordat ze opgroeiden in een sterk beschermde omgeving hebben ze een verwachtingspatroon dat niet strookt met de realiteit. Het verlangen om als een volwaardige volwassene behandeld te worden met eerlijke, realistische en directe uitingen is sterk aanwezig.

Hoe zorgen we dat de millennial over heldere antwoorden beschikt?

  • Een goede manier om dit te doen is het bieden van inzicht en transparantie, door middel van interactieve visualisaties. Laat de gebruiker zelf aan de knoppen draaien om te zien wat er verandert in de persoonlijke situatie. De gebruiker zal de uitwerking van keuzes beter begrijpen.
  • Benchmarking met peers. Bied de vergelijking met anderen in dezelfde positie en de maatregelen die ervoor hebben geholpen om die positie te verbeteren.
  • Keuzeprocessen ondersteunen door scenario’s inzichtelijk te maken. Doe dit niet eenmalig maar meerdere keren per jaar.

 

Door middel van (gepersonaliseerd) product design, relevante informatie met de juiste timing en vooral een goed begrip voor de doelgroep kun je het verschil maken met Personal Finance.

Wilt u verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@omniplan.nl!

Impact van de nieuwe wetgeving rond beleggen en lenen voor DGA’s

Lees verder
Loading…