Impact van de nieuwe wetgeving rond beleggen en lenen voor DGA’sDoor Ingeborg Bes

Overheidsingrepen hebben vaak verstrekkende gevolgen. Zo schreven we eerder over de consequenties van de overheidsdoelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Dergelijke wijzigingen raken niet alleen ieders portemonnee, maar beïnvloeden ook de praktijk van financieel adviseurs. Meer en meer wordt duidelijk dat een algeheel financieel plaatje noodzakelijk is om de klant deskundig te kunnen adviseren, zeker wanneer je klanten directeur-grootaandeelhouders zijn.

De kabinetsplannen uit de op Prinsjesdag gepresenteerde miljoenennota bieden een aardige doorkijk voor de op handen zijnde veranderingen. Een van de groepen die door het nieuwe beleid geraakt wordt, is de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Deze veranderingen zullen om keuzes vragen ten aanzien van beleggen en lenen in de BV.

Allereerst is er het vraagstuk omtrent het beleggen van vermogen: houd je als DGA je vermogen in de BV, of ga je na verloop van tijd vermogen overhevelen naar privé? Of is het juist interessant om vermogen vanuit privé in te brengen in de BV? De overheid maakt het beleggen in de eigen BV aantrekkelijker door het tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag te doen, terwijl het aanmerkelijk belangtarief minder verhoogd wordt dan eerder was aangekondigd.

Voor iedere ondernemer is er een zogenaamd ‘persoonlijk kantelpunt’; bij welk rendement wordt het financieel interessanter om vermogen binnen of juist buiten de onderneming te beleggen? Dit vraagstuk speelt voor ondernemers die succesvoller – dus vermogender – worden, maar ook voor DGA’s die inmiddels al een bepaalde vermogensverdeling hebben toegepast en met de wetswijzigingen te maken krijgen. Het ‘kantelpunt’ om wel of niet binnen de onderneming te beleggen gaat met de nieuwe regels verschuiven. DGA’s die hiermee te maken hebben, zullen goed geadviseerd moeten worden om helder te krijgen waar hun individuele kantelpunt zit voor een fiscaal gezien optimale situatie.

Ook de leningen bij de eigen BV zijn een punt van aandacht. Een concreet wetsvoorstel ontbreekt vooralsnog, maar er komt vanaf 2022 hoe dan ook inperkende wetgeving rondom het lenen bij de eigen BV. Het feit dat DGA’s grote bedragen bij de eigen BV  kunnen lenen, tegen voorwaarden die hoe dan ook aantrekkelijker zijn dan die van een bank of andere kredietverstrekker, is in de ogen van de Nederlandse overheid niet eerlijk tegenover mensen die géén BV bezitten. Daarom is besloten om leningen boven de € 500.000 te belasten in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. DGA’s met zo’n grote financiering vanuit de onderneming moeten nu al op de juiste rijbaan voorsorteren: ga je aflossen? Dividend uitkeren? Of de lening onderbrengen bij een externe financier? Allemaal smaken om uit te kiezen, waarbij de adviseur helpt met doorrekening en ondersteuning.

Zowel bij de verdeling van vermogen als het opnieuw bekijken van de lening is de hulp van een deskundige financieel dienstverlener onmisbaar. Iemand die het geheel overziet en vanuit die integrale blik adviseert en niet ieder vraagstuk los staand behandelt. Vermogen opbouwen binnen een onderneming kan risicovoller zijn dan daarbuiten. Past de huidige leefsituatie in de privé sfeer daar wel bij? Je klant kan besluiten om de lening van meer dan € 500.000 alvast af te gaan lossen, maar heeft hij dat geld niet elders harder nodig? Pas wanneer je als adviseur het gehele financiële plaatje van je klant duidelijk hebt, kun je de scenario’s aan je klant voorleggen en bespreken.

Het adviseren van DGA’s omtrent hun financiële positie en de hierboven genoemde keuzes is een complexe zaak. Door de beschikbaarheid van krachtige rekensoftware is het tegenwoordig goed mogelijk om één alles omsluitend financieel overzicht te maken voor verdere analyse. De combinatie van een deskundige financieel adviseur met krachtige planning software, creëert in een handomdraai inzicht in de verschillende scenario’s. De financieel adviseur rest dan slechts een goed gesprek met de DGA om knopen door te hakken op basis van de verkregen inzichten.

Zorgeloos wonen: de kloof tussen wat de klant wil en de financieel dienstverlener biedt

Lees verder
Loading…