Inkomen voor later: dit nú inzichtelijk makenDoor Marcel Nijland

We worden allemaal steeds ouder en moeten, om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, steeds langer doorwerken. Met een pensioenleeftijd die straks met de gemiddelde levensverwachting meebeweegt, worden andere scenario’s – waarbij iemand bijvoorbeeld tijdelijk stopt met werken – steeds waarschijnlijker. Bent u in staat hierover te adviseren?

De levensverwachting van de Nederlandse bevolking wordt steeds verder opgerekt. Werden ‘we’ in 1952 nog gemiddeld 72 jaar, in 2016 was dit al tien jaar meer. Cijfers van het CBS tonen aan dat de gemiddelde levensverwachting voor mannen in 2016 op ongeveer 80 jaar lag; voor vrouwen lag die met 83 jaar nóg een stuk hoger. Een leeftijdstoename met tien jaar zou, in de oude situatie, betekenen dat iemand ook tien jaar langer pensioen ontvangt.

Sinds 2012 weten we dat vanaf 2022 de AOW-leeftijd meebeweegt met de gemiddelde levensverwachting. Wanneer de millennials kunnen gaan pensioneren valt nu dus nog niet in te schatten: alleen de ondergrens van 67 jaar en 3 maanden ligt vast.

Dat zal het pensioeninzicht niet verbeteren. Nu al geeft maar liefst 74 procent van de jongvolwassenen (tussen de 30 en 39 jaar) aan geen idee te hebben van wat de gevolgen voor de nabestaanden zijn, met betrekking tot het pensioen, mocht diegene komen te overlijden. Dit erkent ook ruim 60 procent van de Nederlanders tussen de 40 en 49 jaar, zo toont onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Omniplan, aan.

Naast een verder vertroebelend pensioeninzicht rijst, met de toenemende levensverwachting en een AOW-leeftijd die steeds verder opschuift, de vraag of we inderdaad al die tijd, dus tot aan het bereiken van de pensioenleeftijd, op de oude voet door zullen blijven werken, of dat we het anders aan gaan pakken. Misschien wil iemand in de toekomst weleens een sabbatical van één à twee jaar nemen om met het gezin op wereldreis te gaan, nu de gezondheid nog goed is? Of misschien is iemand bereid om nog vóór het bereiken van de AOW-leeftijd te stoppen met werken, de verwachtingen bij te stellen en genoegen te nemen met een wat lagere pensioenuitkering, aangevuld met inkomsten die diegene zelf in beheer heeft? Of gaat iemand minder werken, omdat die persoon liever meer tijd met de kleinkinderen doorbrengt, of doordat het lichaam dit aangeeft?

Inzicht en dynamiek
‘Pensioen’ wordt nog steeds geassocieerd met inkomstenvoorzieningen voor na een bepaalde leeftijd, waar we nu niet aan mogen komen. Maar wij hebben het in dit kader liever over een ‘Inkomen voor later’: met ‘later’ en ‘inkomen’ als dynamische begrippen, die in iedere situatie weer kunnen verschillen.

En juist aan dynamiek en inzicht ontbreekt het wanneer het aankomt op dit ‘Inkomen voor later’. Allereerst zijn mensen – zo blijkt uit het onderzoek – in veel gevallen niet bezig met hun pensioen. Zij die hier wél mee aan de slag gaan, zijn niet in staat om een volledig beeld te vormen van hun latere inkomensniveau, omdat iedere pensioenpartij andere variabelen gebruikt en rekenmethoden hanteert. Daarnaast zijn de meeste beschikbare pensioenproducten nog star en ingericht naar het oude idee van ‘potjes waar je nu niet aan mag komen’, waarbij iedere vorm van dynamiek ontbreekt.

Voor de financiële dienstverleners ligt er een uitdaging, om de consument bij te staan in het vinden van een balans tussen enerzijds een gegarandeerd inkomen wanneer iemand stopt met werken en anderzijds de mogelijkheid om op de levensloop in te spelen. Zijn partijen in staat om met allerlei mogelijke scenario’s rekening te houden, zoals arbeidsongeschiktheid maar bijvoorbeeld ook een sabbatical? 

Pensioenplatform Independer
Pas wanneer de gehele financiële situatie van de klant in kaart is gebracht, kan een gedegen ‘Inkomen voor later’ worden berekend en aan de klant worden voorgelegd. Met behulp van het inzicht dat wordt gecreëerd, is de adviseur bij uitstek in staat om dynamische oplossingsrichtingen te schetsen die eveneens op de levensloop in kunnen spelen. De acties die hiervoor nodig zijn, kan de adviseur vervolgens perfect faciliteren: hij is op deze manier in staat de klant concreet handelingsperspectief te bieden, conform de huidige wet- en regelgeving. Zoals Independer heeft gedaan, met behulp van het Omniplan Personal Finance Platform. Deze propositie is allereerst volledig bij het bieden van inzicht: het neemt alle inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden en voorzieningen mee. Daarnaast is het pensioenplatform van Independer simpel en gebruiksvriendelijk, onder meer door de integratie met mijnpensioenoverzicht.nl, waardoor veel velden al automatisch zijn ingevuld. Hierdoor hoeft de klant niet meer op allerlei plaatsen in te loggen, maar staat alles overzichtelijk op één platform: dat van Independer.

Op deze manier is de klant altijd en overal op de hoogte van zijn of haar situatie en kan, bijvoorbeeld in het geval van een dreigend tekort, direct tot actie overgaan.

Ook benieuwd naar onze boodschap richting de financieel dienstverleners wanneer het aankomt op het 'Inkomen voor later'? Lees dan onze whitepaper

Kunstmatige intelligentie actief in de financiële wereld

Lees verder
Loading…