Nieuwe wet- en regelgeving van 2021Door Ingeborg Bes Annemarie van Es

De coronacrisis lijkt de trends en risico’s die al gaande zijn voor de financiële sector te versterken. De aanhoudende lage rente, de voortschrijdende digitalisering en de toenemende aandacht voor verduurzaming zijn daarvan de meest invloedrijke trends. 2021 is een nieuw jaar met nieuwe wet- en regelgeving én nieuwe financiële kansen. In deze blog 5 aandachtspunten voor uw financiën.

1. Aankoop zakelijke auto
Wanneer je een auto van de zaak hebt en meer dan 500 km aan privé kilometers rijdt per jaar, wordt jaarlijks een deel van de nieuwwaarde van de auto bij je belastbare inkomen opgeteld en progressief belast. Het percentage dat wordt bijgeteld, hangt af van de CO2 uitstoot en de cataloguswaarde van de auto.  

Wat is er veranderd?
Ieder jaar zijn er wel wijzigingen in regels voor de bijtelling. Voor 2021 bedraagt de bijtelling voor elektrische auto’s 12% van de cataloguswaarde. Is de cataloguswaarde hoger dan €40.000 dan wordt over het meerdere 22% bijgeteld. Er geldt een uitzondering voor waterstof- of zonnecelauto’s; hiervoor geldt geen maximum aan cataloguswaarde voor de lagere bijtelling.

2. Wijziging in box 3 heffing
In 2021 is de manier van belasting berekenen in box 3 ongewijzigd ten opzichte van 2020. Er blijven 3 schijven in box 3. Ook blijft de belastingdienst rekenen met een vastgestelde mix van sparen en beleggen per schijf en een forfaitair rendement per schijf. Deze gelden voor iedereen met vermogen in box 3. Ongeacht hoeveel opbrengst iemand daadwerkelijk haalt uit spaargeld of beleggingen. 

Wat is er veranderd?
Door een verhoging van het heffingsvrij vermogen (van €30.846 naar €50.000 per belastingplichtige) en een verlaging van het rendement over het spaardeel (van 0,07% naar 0,03%), betalen spaarders en kleine beleggers minder box 3-belasting.
Maar door de verhoging van het belastingheffingspercentage in box 3 (van 30% naar 31%) en de verhoging van het rendement over het beleggingsdeel (van 5,28% naar 5,69%), betalen mensen met een flink vermogen meer box 3 belasting. Kijk dus goed naar het rendement wat je daadwerkelijk behaalt met je vermogen en het rendement waarvoor je wordt aangeslagen. Zijn deze rendementen wel in lijn met elkaar? Zo niet, bespreek dit dan met je adviseur en kijk of er alternatieven zijn om meer rendement te behalen.

3. Wijziging overdrachtsbelasting
Als je in Nederland een stuk grond of een pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting voor woningen is 2%. Voor de aankoop van andere onroerende zaken (bijvoorbeeld bedrijfspanden, vakantiewoningen) en verkrijgingen door niet-natuurlijke personen geldt een ander tarief. Dit tarief wordt in 2021 verhoogd van 6% naar 8%.

Wat is er veranderd?
Om starters te helpen met het kopen van een eigen woning geldt met ingang van 2021 een eenmalige startersvrijstelling (in principe tot 1-1-2026). Er gelden wel enkele voorwaarden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. De koper moet ouder zijn dan 18 en jonger dan 35 jaar. Het moet gaan om de aankoop van een (fiscale) eigen woning. Dit moet schriftelijk verklaard worden bij de notaris op het moment van passeren. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan €400.000. En je mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling.


4. Einde levensloopregeling
Per 1 november 2021 vervalt de overgangsregeling van de levensloopregeling. De regeling zelf, waarmee werknemers een deel van hun brutosalaris fiscaal vriendelijk konden sparen voor onbetaald verlof is in 2012 al afgeschaft. Dit jaar wordt de overgangsregeling beëindigd en worden de levenslooprekeningen stop gezet.                       

Wat is er veranderd?
Als je een levensloopregeling hebt, dan is het verstandig na te denken wat je wilt met het opgebouwde spaartegoed. Je hebt verschillende mogelijkheden. Als je een aantoonbaar pensioentekort hebt, kun je je levenslooptegoed gebruiken om dit gat (gedeeltelijk) te dichten door een aanvullende storting in de pensioenpot. Hier moet de pensioenuitvoerder dan wel aan mee willen werken.
Maak je geen keuze, dan wordt het spaartegoed dat je nog niet hebt opgenomen per 1-11-2021 in één keer uitgekeerd en belast als box 1 inkomen. Vervolgens wordt het tegoed (na inhouding van loonbelasting en premie volksverzekering) per 1-1-2022 tot je bezittingen in box 3 gerekend. Door het tegoed bijvoorbeeld te gebruiken voor het (deels) aflossen van een eigenwoningschuld of een extra storting op een lijfrenterekening kun je belasting besparen in box 3 in 2022.
Wat voor jou de beste keuze is, hangt van meerdere factoren af; de hoogte van je overige box 1 inkomen, je gewenste bestedingspatroon, een eventueel pensioentekort, je overige bezittingen en schulden. Maar denk ook aan de mogelijke gevolgen voor je toeslagen als je inkomen door deze uitkering stijgt. Bespreek dus met de financieel adviseur wat jou de beste optie is. 

5. Tijdelijke verhoging jaarlijkse schenkingsvrijstelling
Veel ouders schenken vermogen aan hun kinderen om hen financieel te ondersteunen. In de huidige corona crisis is voor veel ondernemers financiële hulp door schenkingen ook hard nodig. De overheid heeft in de successiewet verschillende schenkingsvrijstelling opgenomen waarmee vermogen tijdens het leven fiscaal vriendelijk overgedragen kan worden.

Wat is er veranderd?
Jaarlijks worden de schenkingsvrijstellingen gecorrigeerd voor inflatie. Voor het jaar 2021 wordt de vrijstelling voor kinderen en overige verkrijgers (tijdelijk) extra verhoogd met €1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor schenkingen van de ouders op €6.604 en voor schenkingen aan overige verkrijgers op €3.244. Dat betekent dat bijvoorbeeld een ondernemer die schenkingen van verschillende personen ontvangt, recht heeft op een vrijstelling van €3.244 voor de schenkingen van elke persoon per kalenderjaar.

Per 1 januari 2022 worden de genoemde vrijstellingen weer verlaagd met €1.000. Door gebruik te maken van deze verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kun je als particuliere geldschieter een ondernemer in je familie en/of vriendenkring helpen om de corona crisis door te komen.

Wil je weten of de nieuwe wet- en regelgeving voor jou relevant is?
Neem dan contact op met een financieel adviseur en bespreek welke wijzigingen op financieel gebied voor jou relevant zijn.

Onderzoek: 87% vindt online hypotheek inzicht een vereiste

Lees verder
Loading…