Over of uitDoor Wouter Dormits

Zoals wel vaker in het leven, je kunt het niet allebei hebben. Over en uit, ’t is vaak bedoeld als einde verhaal, niks meer aan toe te voegen. De fijnproevers weten echter dat het een onmogelijke samenvoeging is van twee sleutelwoorden uit de radiocommunicatie.

Radiocommunicatie is singulier, 't is horen of praten, een gesprek tussen twee partijen. Om niet in de knoop te raken met je gesprekspartner, bijvoorbeeld door elkaar heen te praten met als resultaat dat niks ontvangen wordt, zijn sleutelwoorden afgesproken waarmee de één aan de ander metadata kan meegeven aan het gesprek.

Een gesprek via de radio bestaat uit een reeks oproepen over en weer. Om de opgeroepene aan te geven dat er gewacht wordt op een reactie zal de oproeper zijn oproep beëindigen met het sleutelwoord 'Over'. In de conversatie betekent 'Over' dat de spreker klaar is met spreken en een reactie verwacht.

Om een gesprek te beëindigen volstaat het sleutelwoord 'Uit'. De spreker geeft daarmee aan dat de ontvanger niet hoeft te reageren en beëindigt direct de conversatie. De ontvanger is het daar stilzwijgend roerend mee eens. Boodschap ontvangen en begrepen, niks te zeggen, einde gesprek.

Concluderend kunnen we dus de spagaat herkennen wanneer iemand zijn betoog meent te kunnen beëindigen met 'Over en Uit'. Welbeschouwd zegt de boodschapper dat het bericht af is, dat er een reactie wordt verwacht en dat het gesprek beëindigd is.

In het bedrijfsleven roepen wij niet naar elkaar wanneer een bericht is beëindigd, maar proberen wij in samenspraak tot overeenstemming te komen. Met name in de financiële dienstverlening staat de dialoog tussen aanbieders en de consument centraal. Luisteren naar de wensen van de consument en dat vertalen naar het leveren van een goed product.

Zorgeloos wonen: de kloof tussen wat de klant wil en de financieel dienstverlener biedt

Lees verder
Loading…