Pensioen in eigen beheer is een gedrochtDoor Marisca van den Berg

Pensioen in eigen beheer is een gedrocht

Aldus Ben Schuurman, voorzitter van de kennisgroep van de Belastingdienstpensioensite (op persoonlijke titel). Er zijn weinig mensen die hem ongelijk geven. Om te beginnen is de regeling administratief en rekentechnisch complex.

Daarnaast worden er door DGA’s veel voorzieningen getroffen aan de rechterzijde van de balans, waartegenover aan de linkerzijde niet voldoende middelen beschikbaar zijn. Meer dan de helft van de pensioenen staat onder water. Daarmee bedoelen we dat de commerciële waarde, het bedrag dat nu nodig zou zijn om het pensioen extern te verzekeren, niet in de BV aanwezig is. Dat belemmert de BV weer om dividend uit te keren, waardoor de overheid inkomsten mist en maatregelen als de tijdelijke verlaging van het AB tarief naar 22% niet het beoogde effect hebben.

Gelukkig is het pensioen voor de meeste DGA’s nog wat verder weg en is er nog alle tijd om op te bouwen. Maar wat gebeurt er bij overlijden of arbeidsongeschiktheid? Veel DGA’s hebben een goudgerande regeling die opvallend veel lijkt op de modelovereenkomst van de Belastingdienstpensioensite, met alle mogelijke risicodekkingen. Maar wat heb je aan zo’n risicodekking als de BV geen geld heeft om uit te betalen? De oude dag is niet morgen, maar overlijden of arbeidsongeschiktheid misschien wel.

Het mooie is, uw klant kan er binnenkort vanaf zonder kleerscheuren

Gelukkig lijkt de overheid dezelfde mening toegedaan en wordt er in Den Haag druk over gesproken. Gehele stopzetting en afkoop zonder alternatief is geen optie vanuit Europese regelgeving. Er zal dus behalve afkoop ook een voortzettingsvariant moeten worden geboden. Op dit moment liggen er 3 varianten op tafel:

  1. Afkoop tegen 70% van de fiscale waarde
  2. Voorzetting als Oudedagssparen Eigen beheer (een soort banksparen met de BV als bank) tegen de fiscale waarde
  3. Voorzetting als Pensioen in eigen beheer tegen de commerciële waarde (de huidige regeling, maar zonder inleg)

Nu wilt u natuurlijk het liefst in een meerjarenplanning berekenen wat dat voor uw klant betekent, rekening houdend met al het inkomen en vermogen, en met zaken als inflatie. Dat is nog niet mogelijk in de Omniplan Adviesplanner, daarin is alleen wetgeving opgenomen die gepubliceerd is in de Staatscourant.

We helpen u wel om dit onderwerp alvast te bespreken met uw klant. Met een heldere calculator, waar u na het beantwoorden van zes vragen uw klant een indicatie kunt geven van het bedrag dat nodig is voor afkoop. Daardoor weet uw klant wat er ongeveer gereserveerd moet worden.  U kunt daarnaast aangeven welke variant voor uw klant fiscaal gezien het voordeligst is. We kijken naar Box 1 én Box 2. Voor u als adviseur is de belangrijkste vraag welk toekomstig belastingtarief u hanteert.

Het enige dat wij in ruil vragen is uw e-mailadres. Zodat wij u kunnen vragen wat u van onze tool vindt, en wij van u kunnen leren.

Financiële planning blijft een mooi vak. Ook zonder pensioen in eigen beheer.

Klik hier om naar de calculator te gaan

 

 

Wat moet je doen voor jouw gewenste pensioen?

Lees verder
Loading…