Leeft ‘Financiële planning’?

Onderzoek in opdracht van Omniplan onder een representatieve steekproef werkende Nederlanders toont de volgende inzichten.

 

Zijn Nederlanders voldoende bedacht op onverwachte kosten of betalen ze bij de minste of geringste financiële tegenslag hun rekeningen niet of te laat? Uit onderzoek in opdracht van Omniplan blijkt dat 23% van de werkende Nederlanders dit jaar vanwege onverwachte kosten tenminste één keer een rekening niet of te laat betaalde. Bij lager opgeleiden is dit vaker het geval dan bij hoger opgeleiden. Lager opgeleide vrouwen betaalden hun rekeningen het vaakst te laat of helemaal niet: 42% versus 34%van de mannen.
Als het gaat om het niet of te laat betalen van rekeningen door onverwachte kosten, zit er redelijk wat verschil tussen de provincies. In Flevoland wordt er met 41% het vaakst een rekening niet of te laat betaald. Gevolgd door Drenthe en Limburg met ieder 30%. Utrecht is het braafste jongetje van de klas. Daar betaalt slecht 12% van de inwoners zijn of haar rekeningen te laat of helemaal niet.
Een goede manier om voorbereid te zijn op onverwachte kosten is het achter de hand houden van wat spaargeld. Gemiddeld houdt 15% van de Nederlanders geen geld achter de hand voor onverwachte uitgaven. Uit het onderzoek blijkt dat Drentenaren het minst sparen. 25% van hen geeft aan geen geld achter de hand te hebben. Gevolgd door Flevoland met 22% en Noord-Brabant met 20%. Utrechters doen het daarentegen het beste. Slechts 9% geeft aan geen spaargeld te hebben.
Apps kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de financiën. 68% van de Nederlanders geeft aan het belangrijk te vinden dat hun bank beschikt over de nieuwste apps. Voor mannen onder de dertig is dit met 86 % het belangrijkst maar opmerkelijk genoeg geeft 66% van de mannen boven de zestig aan waarde te hechten aan de nieuwste apps die hen een beter financieel overzicht geven.
Hoewel financiën steeds vaker online geregeld worden, ziet 65% van de Nederlanders cybercrime als een serieuze bedreiging voor zijn of haar spaartegoeden. Vooral vrouwen en Nederlanders boven de veertig zien cybercriminaliteit als gevaar. Voor financiële instellingen valt er op het gebied van security en privacy dan ook nog veel werk te verzetten om het vertrouwen van de burger te behouden.

Om de consument werkelijk inzicht te bieden in zijn financiële positie, is een slimme integratie en herbruikbaarheid van data nodig over alle domeinen. Benieuwd naar de visie van Omniplan? Download onze whitepaper of vraag een demo aan.

Download de whitepaper

Loading…