Nieuws

 

Omniplan viert 25-jarig jubileum
- van floppy tot cloud -

Waar we vandaag onze gegevens via de Cloud raadplegen, ging dat een aantal jaren terug wel even anders. Van floppy, cd-rom tot cloud; de afgelopen 25 jaar zijn ook bij Omniplan veel technieken de revue gepasseerd.

Omniplan vond haar oorsprong in 1995, toen software voor financieel plannen nog zeldzaam was. Sindsdien zijn er talloze stappen gezet en stond Omniplan steeds vooraan om de financieel adviseur van top notch (advies)software te voorzien. Nu 25 jaar later staan we aan de vooravond van een verdere digitalisering van financieel advies. Daarbij staat het belang van de consument altijd voorop, maar wordt de adviesvorm steeds digitaler en flexibeler.

“Geautomatiseerd waar het kan, maar persoonlijk waar gewenst. In verreweg de meeste gevallen blijft de toegevoegde waarde van de financieel adviseur significant. Personal Finance is immers meer dan boxen afvinken: als adviseur ken je je klant en adviseer je de klant in zijn of haar unieke context”, aldus Dick Verhaar oprichter van Omniplan.

Naast terugkijken op 25 jaar ervaring kijkt Omniplan ook vooruit. “Als team kijken we ernaar uit om samen met onze FinTech-partners door te groeien naar de online en real-time adviesmodellen van de toekomst” vult Maarten Boddeus Directeur Product & Markt van Omniplan aan. “Met de ingezette ontwikkeling van Omniplan’s Personal Finance Platform, is naast ondersteuning van het traditionele advies, ook een heel nieuw speelveld ontstaan. Als technologie partner voor de financiële sector zijn we in staat om bestaande en innovatieve concepten rond Personal Finance snel vorm te geven.”


Helft vermogende ouderen bereid financieel te helpen

43 procent schenkt alleen als duidelijk is waar het geld voor gebruikt wordt.

55 Procent van de Nederlanders ouder dan vijftig jaar is bereid zijn of haar (klein)kinderen of anderen financieel een handje te helpen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van financieel dienstverlener Omniplan onder 572 Nederlanders met een vrij besteedbaar vermogen en/of overwaarde op de koopwoning van minstens 200.000 euro. Meer dan een op de vier wil alleen schenken als duidelijk is waarvoor het geld gebruikt wordt.

Hoewel een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden graag helder heeft wat er precies met hun schenking gebeurt, is maar liefst 36 procent bereid om binnen vijf jaar een schenking te doen. “Het is mooi om te zien dat zoveel ouderen hun familie of anderen financieel willen bijstaan”, zegt Maarten Boddeus, Directeur Product en Markt bij Omniplan. ”Het kan een geruststelling zijn om te weten dat ouders en grootouders bereid zijn om anderen financieel te ondersteunen. Vooral nu we waarschijnlijk voor een langere tijd te maken krijgen met een economische recessie en veel mensen kampen met wegvallende inkomsten.” 

Opmerkelijk genoeg zegt één op de vier vermogende ouderen niks te willen schenken omdat ze het geld zelf nodig denken te hebben. Boddeus:”We merken in de praktijk dat het voor veel mensen redelijk abstract is hoeveel geld er exact nodig is voor de oude dag. Daar komt bij dat deze tijd ook voor ouderen veel onzekerheid met zich meebrengt, gelukkig kan begeleiding in de vorm van slimme tools hierbij uitkomst bieden.” 

Liever geld uitlenen dan schenken 
Uit het onderzoek blijkt dat niet alle ondervraagden even graag schenken. Zo stelt 22 procent van hen liever aan (klein)kinderen en anderen geld te lenen dan te schenken. Mannen zijn deze mening met 26 procent vaker toegedaan dan vrouwen (15 procent). “Als de kinderen het geld later toch erven, biedt een schenking bij leven, die door de notaris is vastgelegd, aantrekkelijke fiscale voordelen. Gemiddeld gezien kan dit een besparing opleveren van duizenden euro’s: geld dat niet afgedragen hoeft te worden aan de belastingdienst”, aldus Boddeus. ”Voor mensen die er financieel nog niet aan toe zijn om kinderen een bedrag te schenken, kan het zogeheten ‘schenken vrij van recht’ een uitkomst bieden. Hierdoor hoeft er uiteindelijk minder erfbelasting te worden betaald, zonder dat de begunstigde meteen over het bedrag beschikt.”

Fiscaal vriendelijk schenken 
Maar liefst 68 procent van de vermogende ouderen geeft aan goed op de hoogte te zijn van alle regels en vrijstellingen rondom schenken. Ook zegt 55 procent te weten hoe het vermogen fiscaal vriendelijk overgedragen kan worden. Boddeus: ”In de praktijk zien we vooral dat mensen alles dénken te weten over schenken en het maximaal benutten van fiscale vrijstellingen, maar vaak wordt onderschat hoe groot de impact van schenken kan zijn op het netto besteedbaar inkomen. Met name op het moment dat er zich onverwachte veranderingen voordoen in de privésfeer, bijvoorbeeld wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt of op het moment dat één van de partners plots overlijdt.” 

Meer weten over schenken? Lees onze whitepaper.

Over het onderzoek 
Panelwizard voerde het onderzoek in opdracht van Omniplan uit in april 2020, onder 572 Nederlanders van 50 jaar en ouder die beschikken over een vrij besteedbaar vermogen en of een overwaarde op de koopwoning van minstens 200.000 euro. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, regio en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel (ja) of niet (nee) voor ze geldt. Ook weet niet/ geen mening was een optie.

 

 

Business Continuïteit Omniplan

De wereld is de laatste paar dagen flink aan het veranderen. Een situatie die voor ons allen nieuw is en waarvan we hopen dat deze zo spoedig mogelijk weer terug is bij het oude. Om dat te bereiken zullen we daar met zijn allen aan moeten werken en vooral een aantal dingen ontzien die zo gewoon voor ons zijn. 

Vanuit Omniplan is de gezondheid van onze mensen, hun families en onze relaties een belangrijke zorg. Regelmatig denken we na over het opvangen en oplossen van catastrofes zoals een brand of natuurramp. Hiervoor hebben we een Business Continue Plan (BCP). Deze is inmiddels uitgebreid met een hoofdstuk “Wat te doen bij een pandemie” en is nu van kracht.  
 
We nemen diverse maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers, relaties en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Om de verspreiding en impact van het coronavirus te voorkomen en beperken, volgt Omniplan het beleid en de adviezen van het RIVM, GGD, de overheid en de WHO op.  
 
Wat betekent dit concreet 

 • We volgen alle adviezen en maatregelen van het RIVM en de overheid op 
 • Omniplan houdt voortdurend de nieuwsberichten in de gaten, en past daar het beleid op aan 
 • Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk vanuit huis te werken 
 • Werkt men toch op kantoor, dan vermijden we zoveel mogelijk het Openbaar Vervoer of we reizen buiten de spitsuren 
 • We zorgen dat er minimaal twee meter zit tussen de werkplekken zijn 
 • Alle afspraken met gasten en of klanten op ons kantoor worden geannuleerd en vinden via videoconference plaats 
 • Alle bezoeken buiten kantoor worden geannuleerd en vinden via videoconference plaats 
 • Alle (interne) evenementen worden opgeschort tot nadere order 
 • We nemen extra maatregelen die nodig worden geacht om de continuïteit te waarborgen, of de gezondheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden. 
   

Hoelang blijven deze maatregelen in werking? 

Dat is afhankelijk van hoe de verspreiding van het coronavirus zich ontwikkelt. En de adviezen van de overheid en het RIVM.  

 
Vragen? 

Heb je vragen na het lezen van ons beleid of de uitwerking ervan? Neem dan contact op jouw Omniplan contactpersoon. Of stuur een mail naar contact met ons op via t.ehren@omniplan.nl

* Deze update wordt bijgewerkt indien de omstandigheden daarom vragen. 

Alles weten over onze nieuwste tools? Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Loading…