OmniLab disclaimer - Omniplan.nl

Disclaimer

 

Waarom heeft Omniplan een Lab?

Het Omnilab is een online omgeving waarin we producten of demo’s van producten aanbieden die zich in een conceptfase (bèta versie) bevinden met als doel inzicht en feedback te krijgen van gebruikers met behulp van de inzet van diverse analysetechnieken.

De informatie en de vorm waarin deze informatie wordt aangeboden kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Omniplan besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan echter niet worden ingestaan. Wij geven geen garantie geven over de juistheid van de resultaten en wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst.

 

De producten in het Omnilab zijn geen vervanging van advies

De producten in het Omnilab geven u geen productadvies en de getoonde informatie kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Omniplan hanteert de huidige sociale en fiscale wetgeving en er wordt geen rekening gehouden met inflatie. De uitkomsten zijn indicatief. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Wilt u liever een persoonlijk advies? Neem dan contact op met uw adviseur. Wij willen u bewust maken van de fiscale mogelijkheden zonder een voorkeur uit te spreken voor een product of aanbieder. Dat laten we graag aan u over.

 

Op welke wijze en welke gegevens verzamelt Omniplan?

Het Omnilab is voorzien van diverse tools om feedback en klikgedrag van bezoekers aan het Omnilab te kunnen verzamelen en analyseren. Zodoende kunnen wij onze dienstverlening en producten verbeteren. Onderstaand een toelichting op de manier waarop informatie wordt verzameld over het klikgedrag van de bezoekers aan het Omnilab.

Omniplan maakt gebruik van cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer kunnen plaatsen om het Omnilab persoonlijker te maken. Cookies helpen ons ook om statistieken te maken, om zo onze producten te kunnen verbeteren. Uw gegevens worden hier anoniem in verwerkt. U kunt de cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer en u kunt ook de instellingen van uw web browser aanpassen. Wij wijzen u erop dat in dat geval bepaalde toepassingen van het Omnilab onbruikbaar kunnen worden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 

Omniplan maakt gebruik van heatmaps en recordings

Heatmaps en recordings maken duidelijk waar bezoekers hebben geklikt. Door de kleuren van de heatmap wordt bijvoorbeeld duidelijk op welke elementen relatief veel, of juist weinig wordt geklikt. De heatmap en recordings brengt daardoor duidelijk naar voren welke onderdelen uw doelgroep als belangrijk beschouwt. We kunnen nagaan welke onderdelen opvallen, welke eigenlijk niet gezien worden en hoever bezoekers naar beneden scrollen. Uw gegevens worden ook hier anoniem in verwerkt en niet verstrekt aan derden.

 

Gebruik van het Omnilab

De inhoud van het Omnilab mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van het Omnilab niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Omniplan.

De informatie en de vorm waarin informatie wordt aangeboden kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Omniplan besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan echter niet worden ingestaan. Wij geven geen garantie geven over de juistheid van de resultaten en wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst bij het gebruik van de producten. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van het Omnilab wordt door Omniplan uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het Omnilab. Hoewel Omniplan zich tot het uiterste inspant om de inhoud van het Omnilab zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan Omniplan geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op het Omnilab wordt gepubliceerd of waartoe via het Omnilab toegang wordt geboden. Omniplan aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Tips en spelregels bij het geven van feedback

Wees voorzichtig met uw persoonlijke gegevens
Wij adviseren u om voorzichtig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Wees u ervan bewust dat wat u plaatst openbaar is en dus voor iedereen inzichtelijk.

Wees respectvol bij het geven van feedback
Doe geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitspraken.

Loading…