Grip op wonen

Het kopen van een huis behoort voor veel mensen tot één van de belangrijkste besluiten van het leven. Maar als de hypotheek eenmaal afgesloten is, verdwijnt het inzicht in de financiële zaken rond de woning vaak naar de achtergrond. Omniplan onderzocht het kennisniveau en de informatiebehoefte van de Nederlander rondom de hypotheek. 

Uit het onderzoek blijkt dat er na de aanvraag fase behoefte blijft aan  ‘real-time’ inzicht in de hypotheek. Maar liefst 87 procent wil online kunnen inzien hoe de zaken er voorstaan. Vooral jong volwassen, een belangrijke nieuwe groep hypotheekafsluiters, zien dit als een harde vereiste. 

Aan de hypotheek zelf kan het nodige veranderen, bijvoorbeeld bij de wens voor duurzame investeringen. Een meerderheid van de Nederlanders zou online direct willen zien wat de invloed is van dergelijke investeringen op de financiële huishouding.

Vooral alleenstaanden en families met tieners willen de invloed van duurzame investeringen inzichtelijk hebben. Met een gemiddelde van 57 procent zou bovendien een meerderheid van de Nederlandse huishoudens online willen kunnen zien wat de gevolgen zijn van verduurzaming.

Een aantal Nederlanders zegt onvoldoende inzicht te hebben in de zaken rond de hypotheek. De roep om meer financieel inzicht blijkt onder inwoners van Flevoland bijna twee keer zo groot in vergelijking met Gelderland. Onder Zeeuwen bestaat de grootste wens om meer inzicht over de hypotheek te hebben.

Gemiddeld gezien heeft 16 procent geen idee wat er zou gebeuren als ze geconfronteerd worden met onverwachte ontwikkelingen als overlijden of arbeidsongeschiktheid. Vrouwen blijken hierover vaker vragen te hebben dan mannen. 

Het merendeel blijkt bereid om informatie te delen met de hypotheek verstrekker, als dit zal leiden tot betere dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het delen van de hoogte van het inkomen. Bij een verandering in inkomen kan direct advies gegeven worden over de gevolgen voor de hypotheek.

 

Lager opgeleide mensen willen juist graag geholpen worden door de hypotheek verstrekker als er zich onverwachte situaties voordoen. Ruim driekwart van de laagopgeleiden ziet automatische alerts bij (financiële) veranderingen als een goed hulpmiddel.

 

Bent u klaar om de klant real-time en pro-actief van advies te voorzien? op Download de whitepaper.

Download de whitepaper

Loading…