Leeft ‘Inkomen voor later?’

Onderzoek in opdracht van Omniplan onder een representatieve steekproef werkende Nederlanders toont de volgende inzichten.

 

Zijn Nederlanders zich bewust van de eigen pensioensituatie?  Uit onderzoek in opdracht van Omniplan blijkt dat 46% van de Nederlanders pensioen ziet als ‘iets voor later’. Vrouwen zijn hier nog minder mee bezig dan mannen: 50% versus 43%
In hoeverre is de Nederlander op de hoogte van de gevolgen voor het pensioen bij overlijden?  62% geeft aan niet op de hoogte te zijn van de consequenties voor nabestaanden mocht hij/zij nu komen te overlijden.
Pensioen is een verouderd begrip. Beter kan worden gesproken over ‘Inkomen voor later’. Wanneer later is, hangt af van de consument. 51% van de vijftigplussers is niet bekend met de hoogte van zijn pensioen wanneer hij/zij vandaag zou stoppen met werken.
Uit het onderzoek komt een grote afhankelijkheid van de toekomstige waardestijging van de eigen woning naar voren. Meer dan de helft zegt als pensioenvoorziening te vertrouwen op toekomstige overwaarde van de woning.
Uitdaging aan de financiële sector om het inkomen voor later meer naar het heden te brengen. Hier is nog veel werk te verzetten. Per regio verschillen de resultaten.

Benieuwd naar de visie van Omniplan op ‘Inkomen voor later’ en hoe financiële dienstverleners daarop kunnen inspelen? Download de whitepaper of neem contact op.

Download de whitepaper

Loading…