Nieuw Independer concept biedt laagdrempelig, uniek inzicht in pensioensituatie.

Met de ambitie om alle consumenten zelfstandig financiële beslissingen te laten nemen, werkt Independer sinds 2016 aan een pensioenconcept dat hiervoor de juiste handvatten biedt. Dat was hard nodig, want gebrekkig inzicht in de toekomstige financiële positie én te weinig inkomen voor later vormen een serieus probleem. Een partnership met Omniplan zorgde voor een hoogwaardig product, dat via snel ontwikkelen en continu testen geoptimaliseerd wordt.

Begin 2016 ging Independer op onderzoek uit: op welke specifieke gebieden binnen personal finance konden zij nog van toegevoegde waarde zijn? Pensioen, of liever ‘Inkomen voor later’ om begripsvervuiling te voorkomen, bleek duidelijk zo’n gebied. Consumenten zouden gebaat zijn bij een product dat of dienst die een oplossing zou bieden voor twee problemen. Ten eerste: mensen hebben geen idee over hoe hun toekomstige financiële situatie eruit zal zien: er is een gebrek aan inzicht. Ten tweede komen zij nauwelijks in actie op dit gebied. Een ‘accident waiting to happen’ is het groeiende aantal zelfstandigen, dat de financiële toekomst vaak te rooskleurig inschat. Maar ook de gemiddelde consument in loondienst heeft bijzonder weinig inzicht in zijn latere inkomen en uitgaven, zo onderbouwen diverse onderzoeken, onder meer van de AFM. Terwijl een aanzienlijk deel van hen nog iets aanvullends aan de financiële situatie zou moeten doen om zich van een onbezorgde oude dag te verzekeren.

Winnende propositie

“We schrokken van de omvang van het probleem. Een derde van de Nederlanders komt in de problemen”, zegt Viola Verhoef van Independer, die de interne startup leidde. “Het verkrijgen van inzicht is geen doel op zich, maar hebben we als voorwaarde om in actie te komen geïdentificeerd, waardoor iemands latere inkomen toereikend is voor het leven dat hij of zij wil blijven leiden. En consumenten moeten dat zelf beseffen, want de invloed vanuit overheid, politiek en wetgever is op dit vlak niet toereikend gebleken.”


Independer wilde echt iets professioneels neerzetten: een kwalitatief hoogstaande propositie om richting de markt te kunnen brengen. Een team ging begin 2016 extern – bij Aimforthemoon – aan de slag om via de lean startup methode tot een onderscheidend product te komen. Dat betekent: breed onderzoeken, snel prototypen, daarna robuust maken om vervolgens te leren met veel klantinteractie.

Inzicht en actie
De onderzoeksfase leidde tot allerlei creatieve ideeën, met uiteindelijk een winnende propositie. Belangrijke voorwaarde was logischerwijs dat het product de voornaamste problemen zou oplossen. Het moest allereerst inzicht bieden in de toekomstige financiële situatie. Maar dat niet alleen: ook moest het mensen – indien nodig – tot actie aanzetten. “In het buitenland maken ze al veel gebruik van technologie en nudging om mensen tot actie over te laten gaan”, zegt Roel ter Brugge, als lid van het kernteam van Independer verantwoordelijk voor IT en innovatie. “We wilden mensen richting geven, maar ze wel zelf laten kiezen. Voorwaarde was verder dat het verdienmodel niet gebaseerd zou zijn op provisie.”

Zelfde mindset en visie
Independer is sinds haar oprichting gespecialiseerd in het genereren van toegevoegde waarde, door inzicht te bieden in de prijs-kwaliteitverhouding van financiële producten. Omdat bij ‘Inkomen voor later’ de persoonlijke situatie zo belangrijk is en het voor een groot deel om financial planning gaat (er wordt zelfs geen product aangeboden), heeft Independer een partij ingeschakeld die deze specifieke kennis en ervaring heeft én hoogwaardige tools kan bouwen, om zo samen tot het uiteindelijke concept te komen. Na een tendertraject kwam Omniplan als partner uit de bus.

“We zochten een partij die aansloot qua mindset en visie op de markt”, vertelt Ter Brugge. “Bovendien moest deze partij een bewezen oplossing hebben voor het deel dat wij zelf niet kunnen. We wilden geen launching customer zijn. Er zijn overigens niet veel partijen die white labelled willen gaan. Tot slot moest de prijs ook in orde zijn. We hebben de samenwerking zo ingestoken dat Omniplan met ons meegroeit. Daarvoor zijn openheid en wederzijds vertrouwen nodig: een lange termijn focus dus.”


Snel ontwikkelen
Independer zocht naar een partner die met de beschikbare klantdata op basis van een SaaS-oplossing snel toekomstscenario’s kan doorrekenen, zodat Independer de klant online direct inzicht en maatregelen kan bieden in zijn of haar situatie. “Bij de keuze voor de Omniplan was ook van belang dat de benodigde rekenservices passen in onze architectuur van online dienstverlening en dat deze up-to-date worden gehouden, om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving”, zegt Ter Brugge. “Daarnaast speelde zeker ook mee dat de implementatie van de rekenservices geen belemmering mocht vormen in onze ambitie om snel te ontwikkelen en snel te leren.”

Zo simpel mogelijk
Pensioenen zijn complex, aangezien alle inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden en voorzieningen hierop van invloed zijn. Om tot goede berekeningen te komen, is het dus ook zaak dat mensen bereid zijn allerhande gegevens te delen. Bijvoorbeeld over hun hypotheek, spaargeld en de gegevens vanuit Mijnpensioenoverzicht. Maar bijvoorbeeld ook wanneer iemand wil stoppen met werken en wat zijn of haar wensen voor de oude dag zijn. En als hij of zij een partner heeft, moeten ook van hem of haar deze gegevens bekend zijn, om zo de gehele situatie uit te kunnen tekenen.
Omniplan maakte de inventarisatie van de pensioensituatie voor de klanten van Independer zo simpel en gebruiksvriendelijk mogelijk.

“Door het proces te beperken tot de essentie en laagdrempelige pre-fill mogelijkheden te integreren via mijnpensioenoverzicht.nl ontstaat een helder en waardevol overzicht voor de consument”, vertelt Marcel Nijland, directielid van Omniplan.

Leren en optimaliseren
Independer begon in de tweede helft van 2016 met het testen van het model, met behulp van websites en prototypes. In november en december 2016 is de daadwerkelijke tool gebouwd. Sinds de lancering in januari 2017 is men blijven doorleren. Steeds meer functionaliteiten zijn toegevoegd: denk aan alternatieven zoals de opname van vervroegd pensioen, maar ook aan beleggen in plaats van sparen. Ter Brugge: “De uitkomsten van verschillende scenario’s willen we gewogen kunnen presenteren.”
De eerste resultaten zijn positief. Consumenten weten het callcenter beter te vinden, met gerichtere vragen. “We helpen ze echt met financiële planning voor later. Uiteindelijk is het een opmaat naar meer, want Independer wil consumenten helpen om slimmere financiële beslissingen voor de lange termijn te maken”, aldus manager pensioen Verhoef. Ter Brugge vult aan: “Wij zetten bij uitstek hard in op dit soort diensten. Zij passen uitstekend bij waar wij voor staan.”

Finbotx
Voor de berekening van beleggingsrendementen maakt Independer gebruik van de geavanceerde scenarioanalyse van Finbotx via het Omniplan Personal Finance Platform. Finbotx ontwikkelde samen met de Vrije Universiteit Amsterdam passende financiële modellen om beleggingsrendementen en risico’s zo realistisch mogelijk weer te geven. Dit maakt de verwachte opbrengsten van beleggingen of bedragen die gereserveerd moeten worden om een bepaald doel te bereiken inzichtelijk.
De consument krijgt via de propositie van Independer dus inzicht in het inkomen dat hij met hoge mate van zekerheid mag verwachten. Een overzicht van zijn financiële situatie, zowel bij een goede als een slechte markt. Verhoef: “De resultaten van Finbotx worden direct opgenomen binnen de totale financiële positie van de consument, waardoor de consument beter begrijpt welke keuzes diegene kan maken en wat dat voor hem of haar betekent.”

Bart Koolhaas, oprichter van Finbotx, is enthousiast over de samenwerking. “We hebben samen een basis gelegd die we nog flink kunnen uitbouwen, zowel met Independer als Omniplan. Want hoe mooi het ook werkt, we gebruiken pas een klein deel van de functionaliteiten."


Doortastende samenwerking
De samenwerking tussen Independer en Omniplan verloopt voor beide partijen uitstekend. Ter Brugge: “We zijn blij met hoe het gaat. Omniplan heeft ons op verschillende manieren en bij diverse uitbreidingen bijgestaan. Zowel op technisch als adviesvlak zijn we tevreden. En qua SLA: de webservers hebben er nog nooit uit gelegen.” Nijland: “De combinatie van zowel functionele als technische business consultancy – van respectievelijk Independer en Omniplan – maakt de samenwerking heel effectief en doortastend. Bovendien vinden beide partijen elkaar in de voortdurende focus op het creëren van meerwaarde voor de consument. Hierdoor heeft Omniplan positief kunnen bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige oplossing voor ‘Pensioen Online’, als onderdeel van Independer.nl.”

Independer en Omniplan zijn een structurele en lange termijn samenwerking aangegaan, die tot verdere optimalisatie leidt. Op naar meer inzicht in 'Inkomen voor later' – en actie waar nodig.

Over Independer
Independer.nl is de grootste Nederlandse vergelijkingssite op het gebied van verzekeringen en financiële producten en diensten. Het bedrijf is opgericht in 1999 met het doel de financiële wereld transparanter en eerlijker te maken. Independer kaart misstanden aan, vergelijkt diensten en producten en helpt mensen met kiezen – met behulp van ruim 300 medewerkers.

Loading…