Personal Finance Platform

Alle fiscale berekeningen in de cloud, via API's ontsloten!

Alle berekeningen in de cloud!

Het Personal Finance Platform ontsluit de complexiteit van financiële berekeningen, inzicht en advies door middel van eenvoudig te gebruiken services. Hiermee wordt het mogelijk voor klanten om zich volledig te richten op het ontwikkelen van nieuwe proposities en onderscheidende Customer Journeys.

Door de ondersteuning van onze business consultancy kan Omniplan bijdragen aan een succesvolle realisatie en implementatie.

Omniplan heeft haar Cloud platform en (calculatie)services opgebouwd op basis van de volgende design- en architectuur principes:

 • Ondersteunen van de complete Customer Journey bij het bieden van inzicht en advies op het gebied van Wonen, Pensioen, Vermogen, Verzekeren (van risico’s) en Financiële planning.
 • Creëren van onderscheidend vermogen bij klantbediening en advies;
 • Kwalitatieve en up-to-date (reken) services op basis van geldende Wet& Regelgeving;
 • Cloud gebaseerde services. Schaalbaarheid;
 • Korte time to market.

Het Omniplan Personal Finance Platform bestaat uit een set van onmisbare functionaliteiten voor het bieden van inzicht in de financiële positie en het geven van een financieel advies.

De financiële positie, de adviesdossier service en de rapportage service vormen naast de calculatie service de basis voor het Personal Finance Platform.  Binnen de adviesdossier service worden de adviestrajecten voor de klant opgeslagen met als doel een eenduidige vastlegging waarbij de reproduceerbaarheid van het advies is gewaarborgd.

Binnen de adviesdossier service worden alle relevante gegevens voor een adviestraject vastgehouden. Dit betreft o.a. de financiële positie waarop een advies is gebaseerd, de resultaten van de analyse, de mogelijke alternatieve scenario’s, het gegeven advies, de klantkeuze en de bijbehorende documenten zoals het uitgebrachte adviesrapport.

Calculatie services

De calculatie service is het hart van het Personal Finance Platform en verzorgt zowel de financiële en fiscale berekeningen voor een analyse van de huidige situatie, de doorkijk naar de toekomst, het effect van te nemen voorzieningen en eventuele life events (scheiden, overlijden, arbeidsongeschikt, werkloosheid).

Daarbij biedt het Personal Finance Platform de mogelijkheid om flexibel om te gaan met de reikwijdte en de scope van het advies, zodat zowel deeladviezen als integrale adviezen mogelijk zijn.

De berekeningen zijn gebaseerd op alle relevante fiscale Wet & Regelgeving in Nederland. Hiervoor werkt Omniplan o.a. met default waarden om deze fiscaliteiten goed door te rekenen. Omniplan voert updates uit, op basis van veranderende Wet en Regelgeving.

Ontsluiting van databronnen

Voor prefill mogelijkheden kan Omniplan gebruik maken van de volgende databronnen:

 • Interne databronnen(CRM, product systemen etc.);
 • Externe databronnen (MijnOverheid, MijnPensioenoverzicht, kadaster, UWV etc.).

Voor verkoop en adviestrajecten kan Omniplan gebruik maken van:

 • Plug-in berekeningen van derden (ALM berekeningen, estate planning, etc.);
 • Product informatie van opdrachtgever of uit de markt (MoneyView;
 • Benchmark databronnen (Nibud, loonwijzer, etc.).

Toegang tot de Services

Omniplan biedt een standaard API-service waarmee:

 • Verkoop en advies trajecten beheerd kunnen worden;
 • Financiële onderwerpen gerubriceerd kunnen worden opgeslagen, gemanipuleerd en opgevraagd per persoon of advieseenheid. Standaard of specifieke berekeningen worden uitgevoerd voor financieel gerubriceerde onderwerpen per persoon of advieseenheid.

 

Loading…