Releasenotes

Adviesplanner update van 1 januari 2021

Hierbij de releasenotes voor de wet- en regelgeving release van de Adviesplanner. Deze update heeft versienummer 9.0.0.6

In deze release zijn de volgende aanpassingen opgenomen:  

 • Update fiscale en sociale cijfers 2021
 • Afbouw zelfstandigenaftrek t/m 2036
 • Vervroeging einddatum levensloopregeling naar 1 november 2021
 • Nieuwe financieringslasttabellen, verhoging financieringsruimte tweeverdieners, verhoging NHG grenzen.
 • Rekentools
  - Lijfrenteplanner
  - WIA planner
  - Schenkingsplanner
  - Successieplanner
  - DGA Rendementplanner

Overige verbeteringen

 • Lijfrenteverzekering; berekening nabestaandenuitkering indien einddatum lijfrenteverzekering binnen 14 maanden na einddatum verzekering lag, is aangepast.
 • Overige Schulden (Besloten Vennootschap); bij opvoer in de toekomst werd een onjuiste looptijd genomen voor het aflossingsschema. Dit is nu opgelost.
 • Uitbetaling algemene heffingskorting aangepast voor alleen degene die geboren zijn na 1962.
 • WGA-uitkering; duur Loongerelateerde uitkering gemaximeerd op 24 maanden.
 • Specifieke activa (Besloten Vennootschap); bij terugkerende investering werd in cashflow overzicht twee keer het bedrag van de investering opgenomen. Dit is nu aangepast naar 1 keer.

Heeft u vragen?
Heeft u inhoudelijke of technische vragen over onze Adviesplanner of wil u meer weten over onze dienstverlening neem dan contact met ons op via 020-50 50 311 of stuur een e-mail naar support@omniplan.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Omniplan

 

Vorige update(s)

Adviesplanner update van 1 juli 2020

Hierbij de releasenotes voor de wet- en regelgeving release van de Adviesplanner. Deze update heeft versienummer 8.0.0.5

In deze release zijn de volgende aanpassingen opgenomen:   

• Cijfer update juli 2020
• Aanpassing op het cijferblad van de IB schijven
• Aanpassing (cijferupdate) Rekentool WIA Planner
• Aanmerkelijk belangheffing: waarde BV op maand overlijden i.p.v. eerste jaar planning
• Geen maximumbedrag bij onbelast dividend
• Vrijstelling toegevoegd in onderwerp Maatschappelijke Beleggingen

Adviesplanner update van 1 januari 2020

Deze update heeft versienummer 8.0.0.1 In deze release zijn de volgende aanpassingen opgenomen: 

 • Geactualiseerde fiscale en sociale cijfers per 1-1-2020; 
 • Stapsgewijze verlaging zelfstandigenaftrek de komende jaren; 
 • Aanpassing in de calculator autobijtelling: toevoeging percentage 8% en aanschaf jaar 2020; 
 • VPB tarief aanpassing voor komende jaren;
 • Aanpassingen in onderwerpen: 

- Alimentatie (te ontvangen en te betalen): Default einddatum aangepast naar ingangsdatum + 5 jaar 
- Pensioen Eigen Beheer: mogelijkheid tot afkopen of omzetten verwijderd uit het onderwerp 
- Oudedagsverplichting: default U-rendement aangepast naar -0,11%; 

 • Alle rekentools zijn geüpdatet met de cijfers per 1-1-2020; 
 • Wijziging financieringslasttabellen CHF + bijtelling 2e inkomen van 70% naar 80%; 
 •  Aanpassingen NHG kostengrens en borgtochtprovisie. 


Adviesplanner update van 1 juli en 30 juli 2019

In deze releases (7.5.0.1 & 7.5.0.2) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd: 

 • Geactualiseerde sociale en fiscale cijfers per 1 juli.
 • Aanpassing in Bancaire lijfrente: aanvullende uitvraag m.b.t. ‘Betreft onderhoudsverplichting?’
 • Rekentool WIA-Planner aangepast met nieuwe cijfers
 • Aanpassing AOW leeftijd inspelend op 'Wet temporisering verhoging AOW leeftijd' 
 • Optimalisatie AB latentie: inzichtelijk in het jaar van overlijden scenario

Adviesplanner update van 11 juni 2019

In deze release (7.4.0.8) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd: 

 • Optimalisatie berekening automatisch dividend als aanvulling op inkomenstekort
 • Fix rapport i.c.m. automatisch dividend als aanvulling op inkomenstekort
 • Fix dupliceren bij read-only adviestrajecten
 • Levensloopverlofkorting toepassen bij vrijval in 2021
 • Aanpassing cijferblad i.v.m. tonen heffingskortingen
 • Aanpassingen onderwerpen: 
  • Pensioen UPO (DGA): AOW leeftijd nabestaandenpensioen
  • Oudedagsverplichting: U-rendement gewijzigd 

 

Adviesplanner update van 1 januari 2019

In deze release (7.3.0.20.) zijn de volgende optimalisatie doorgevoerd: 

 • Algemeen Belastingtarieven en heffingskortingen;
 • Aftrekbeperking overige aftrekposten (m.i.v. 2020); 
 • Wijziging berekening inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • Beperking autobijtelling 4% tot €50.000 bij aanschaf > 2019; 
 • Verlaging VPB tarief + verhoging AB tarief komende jaren; 
 • Verlaging Eigenwoningforfait; 
 • Aanpassingen algemene heffingskorting en arbeidskorting; 
 • Arbeidsverleden aanpassing; 
 • Rekentools; 
 • IB schijven komende jaren; 
 • Aanpassing onderwerp Jaarruimte; 
 • PEB omzetting in ODV (jaartallen wijziging); 
 • Wijziging financieringslasttabellen CHF.  

 

Adviesplanner update van 1 juli 2018

In deze release (7.2.0.8.) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd: 

 • Geactualiseerde rekenregels zoals gepubliceerd door de Rijksoverheid;
 • Cijferupdate van de WIA planner;
 • Aanpassingen cijferblad export naar PDF. 

 

Adviesplanner update van 25 mei 2018 

In deze release (7.1.0.32) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd: 

 • BSN verwijderen GUI/Database (AVG);
 • Optimalisatie wachtwoordmanagement (AVG);
 • Anonimiseren van exportbestand (AVG);
 • Dupliceren alleenstaande naar gehuwden/samenwonenden en vice versa mogelijk maken (Bugfix);
 • Aanvulling NBI toegevoegd in Excel (Bugfix);
 • Omschrijving in Besloten Vennootschap wordt opgeslagen (Bugfix);
 • Cijferblad printen als PDF/A3 (RFC). 

 

Adviesplanner update van 1 januari 2018

In deze release (7.0.0.27) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd:

 • Geactualiseerde cijfers zoals gepubliceerd in “Belastingplan 2018” door de Rijksoverheid;
 • Cijferupdate van de rekentools;
 • Aanpassing arbeidsverleden;
 • Nieuwe financieringslasttabellen CHF;
 • Aanpassing NHG kostengrens;
 • Aanpassing LTV naar 100%;
 • Aanpassing berekening toetsrente hypotheekdelen korter dan 10 jaar;
 • Conversie/aanpassing melding PEB;
 • Aanpassing deel tweede inkomen voor het bepalen van de financieringslastpercentage;
 • Aanpassing van het onderwerp jaarruimte;
 • Per 1 januari 2019 aanpassing ouderenkorting;
 • Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting;
 • Terugdraaien verlenging tariefschijven VPB;
 • Aanpassing te ontvangen Alimentatie en Periodieke Uitkering.

 

Adviesplanner update van 14 december 2017

In deze release (V6.4.0.16.) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd:

 • RFC: Ondernemer in Privé. Verkoop BV functionaliteit verbeterd.
  Het liquideren van de BV dan wel het verkopen van de aandelen van de BV is nu ook mogelijk in deze versie. Daarbij worden eventuele pensioen- en stamrechtverplichtingen afgewikkeld en wordt er over het aanmerkelijk belang afgerekend. Een pensioenverplichting wordt op de verkoopdatum afgestort in een pensioenaanspraak. Een lijfrente- of stamrechtverplichting wordt afgestort in een bancaire of verzekerde lijfrente. Na het activeren van Verkoop BV worden hiervoor automatisch nieuwe onderwerpen aangemaakt.
 • RFC: Ondernemer in Privé. Automatische dividenduitkering uit BV t.b.v. tekorten NBI.
  Met de introductie van de automatische dividenduitkering kan een NBI tekort worden gedekt door een automatische dividenduitkering.
 • RFC: Ondernemer in Privé. AB claim bij overlijden.
  Als er sprake is van een positief aanmerkelijk belang, dan zal bij overlijden de box 2 heffing hierover worden afgerekend. In deze versie is het nu ook mogelijk om een onbelaste dividenduitkering uit de BV te doen waarmee de AB heffing kan worden betaald.
  Een negatieve verkrijgingsprijs van de aandelen kan niet worden opgevoerd.
 • RFC: Dupliceren inclusief afgeleide scenario’s mogelijk.
  Vanaf deze versie is het mogelijk om naast de financiële positie ook de afgeleide scenario’s te dupliceren.
 • RFC: Rapport grafieken.
  Vanaf deze versie is het mogelijk een grafiek looptijd van 15, 30 en 50 jaar te kiezen.

 

Adviesplanner update van 2 juli 2017

In deze release (V6.20.72) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd:

 • Nieuwe sociale en fiscale cijfers per 1 juli 2017;
 • Bugfix:  DGA planner. IB percentage aangepast;
 • Bugfix:  Box 3 forfaitair rendement omschrijving cijferblad aangepast;
 • Bugfix:  Dupliceren adviestraject na adviesgevoelige wijziging werkt weer;
 • RFC: Overlijdensdekking bij de kapitaalverzekering is verruimd;
 • RFC: Pensioen eigen Beheer. Berekende waarde bij beschikbare premieregeling  omzetten automatisch in het onderwerp Oudedagsverplichting vullen;
 • Pensioen Eigen Beheer: Melding toegevoegd “Saldo Beschikbare premierekening vervalt”;
 • Pensioen Eigen Beheer: Aanpassing diverse labels.

 

Adviesplanner update van 23 februari 2017

In deze release (V6.1.0.10) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd:

 • Successieplanner:
  • Vrijstelling erfbelasting kind aangepast;
  • Erfbelasting bij tweede overlijden weer zichtbaar;
 • Bugfix:   Wettelijke AOW leeftijd aangepast naar 67 jaar en 3 maanden;
 • Rapport: Maximaal aantal karakters in de header Lang Leven verruimd;
 • Bugfix:  Zoeken klantdossier op basis van postcode;
 • Update logo Omniplan.

 

Adviesplanner update van 1 januari 2017

In de Wet- en regelgeving update 2017 (V 6.0.0.57) zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd:

 • Geactualiseerde cijfers zoals gepubliceerd in “Belastingplan 2017” door de Rijksoverheid;
 • Cijferupdate van de rekentools;
 • Aanpassing arbeidsverleden;
 • Toevoeging optie Netto bij Pensioen en Lijfrenteverzekering en Bancaire Lijfrente;
 • Uitbreiding onderwerp Pensioen Eigen Beheer ivm uitfasering;
 • Nieuwe financieringslasttabellen CHF;
 • Aanpassing deel tweede inkomen voor het bepalen van de financieringslastpercentage;
 • Uitbreiding staffel percentages autobijtelling;
 • Aanpassing van het onderwerp jaarruimte.

 

 

Loading…