Zzp’er zonder zorgen

Download nu de whitepaper en onderzoeksresultaten!

Zzp’ers massaal onderverzekerd 

Uit eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 72% van de zzp’ers verwacht niet arbeidsongeschikt te raken. Dat zo’n een groot gedeelte van de zzp’ers niet verwacht dat dit lot hen zal treffen, komt ook terug in het percentage dat niks geregeld of gespaard heeft voor het geval men toch arbeidsongeschikt raakt. Maar liefst 51% van de zzp’ers geeft aan geen verzekering of financieel vangnet te hebben. Terwijl het niets regelen voor het geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken vaak tot een complete armoedeval kan leiden. 

Huidige kennis laat te wensen over 

Hoewel de meerderheid van de ondervraagden dus niks geregeld heeft, zegt maar liefst 67% precies te weten wat de financiële gevolgen zullen zijn van een mogelijke arbeidsongeschiktheid. Op een open vraag over wat de zzp’ers dan precies geregeld hebben, antwoordt een meerderheid dat ze (een bescheiden) vermogen achter de hand heeft voor het geval ze arbeidsongeschikt worden.  

Hoewel het begrijpelijk is dat het achter de hand hebben van een (bescheiden) vermogen een goed gevoel geeft, is het in de praktijk vaak bij lange na niet genoeg en het volstaat dan ook zeker niet als oplossing voor arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt ook uit een rekenvoorbeeld in de whitepaper. 

Meer inzicht  

Een behoefte aan hulp om meer inzicht te krijgen lijkt nauwelijks aanwezig te zijn onder de respondenten. Slechts 21 procent van hen geeft aan wel graag persoonlijk geholpen te worden door een bank of een financieel adviseur om meer inzicht te krijgen in de concrete financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid. Dit percentage zal vermoedelijk toenemen wanneer zzp’ers een concreet inzicht krijgen van de risicodie zij lopen. Hier ligt een taak voor de financieel dienstverlener om mensen op een laagdrempelige manier (online) bewust te maken van de financiële gevolgen in het geval van een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid. 

Geïnteresseerd in de whitepaper?

Download onze whitepaper inclusief onderzoeksresultaten gratis en ontvang andere relevante informatie over dit onderwerp

* verplicht

Loading…